transfertryck

Screentryck och Trasfertryck

Screentryckning kan användas på olika sätt på många olika artiklar. Vid denna teknik exponeras en film på en speciell duk (screen) av fint nylonnät som är täckt av en ljuskänslig emulsion. Efter att duken färdigställts, pressas färg genom duken med hjälp av en rakel,så att färgen överförs till underlaget.


Med olika dukar kan färg efter färg tryckas. Med denna metod är det möjligt att trycka på plana eller runda artiklar genom att använda lämplig maskin.

Screentryckning är en mycket vitt spridd och vanligt använd teknik för tryckning av promotionartiklar med bra kvalitet och god färgåtergivning. Det är en ganska billig metod, om inte kvantiteterna är för små.

Ett transfertryck kan liknas vid en dekal, som man värmer fast, vanligen på textilier. Medan ett screentryck görs direkt på till exempel ett klädesplagg, utförs ett transfertryck på en bärare. Denna utgörs av ett specialpapper eller transparent polyester. Trycket överförs sedan på produkten med hjälp av en transferpress.

Fördelen gentemot screentryck är att färgerna blir mer distinkta och att detaljrikedomen ökar samt att man också kan applicera tryck över en söm eller skarv.

Transfertrycket kan läggas fysiskt på lager. Detta är kostnads‐ och tidseffektivt då en snabb applicering kan utföras vid t.ex. en komplettering. En viktig skillnad mellan screentryck och transfer är att de tryckta produkterna vid screentryck måste lagerläggas, medan man vid transfertryck endast behöver lagerhålla själva trycket på bäraren. I det senare fallet behöver man alltså inte låsa sig till vissa produkter, färger (på produkten) eller storlekar.

Transfertryck används också när man skannar in fotografier som man sedan vill överföra på en produkt. Idag har man löst det tidigare problemet med att stora textiltryck blev stela genom den nya digitala trycktekniken.

Digitaltryckt Transfer
Printad bild som värms på. Stor detaljrikedom och det bästa sättet att få fram 4‐färgs bilder i små upplagor och på korttid. Fördelarna med metoden är att det inte finns några startkostnader för att tillverka ett original som det finns med screentrycka transfer. Detta gör att metoden lämpar sig väl för låga volymer eftersom priset blir relativt lågt.

Folieskurna Transfer
Man dataskär i en speciellfolie ut de motiv man önskar. Motivet friläggs och värms på plagget. Passar utmärkt till siffror och personliga namn. Finns även som flock.

Copyright © 2007 - info@brodyrkonsult.se